Zpátky ke kořenům 2

Zpátky ke kořenům 2

Otázka přímého vlivu emocí na tvorbu marketingového mixu mě vždy fascinovala. Ano, proto jsem si také toto téma zvolil ke zpracování. Ale nebyl to jen prostý zájem o tuto tématiku. Jeden z faktorů, který mě k tomuto rozhodnutí vedl, byla skutečnost, že jsem měl v nedávné době možnost se zúčastnit a úspěšně absolvovat seminář na téma „Moderní marketing“ pod vedením Setha Godina, marketingového „guru“ a člena AMA, prestižní americké marketingové síně slávy a jednoho z průkopníků online marketingu a zakladatele společnosti YoYodyne. Tuto společnost posléze prodal společnosti Yahoo, v níž se sám stal viceprezidentem. Jedna, a to podstatná část, tohoto semináře byla věnována právě emocím a emočnímu pojetí marketingové komunikace. Sám jsem emotivní člověk a čím jsem starší, tím jsem sice klidnější, ale o to víc si každou emoci užívám a snažím se ji pochopit. Názorová shoda s podstatou semináře, má osobní zkušenost na poli marketingu a emoce, to byla kombinace důvodů, proč jsem se rozhodl pokusit se dát do souvislostí právě emoce a marketing jako takový. Tato kniha není převratná ani objevitelská a jejím účelem není definovat, či dogmaticky určovat, jak by se co mělo, nebo nemělo dělat. Tato kniha je o souvislostech. O souvislostech, které nám občas unikají, opomíjíme je nebo je považujeme za nepodstatné. O souvislostech, které jsou z mého pohledu klíčové a stojí nad pragmatickým pojetím tvorby marketingové komunikace.