SC Nupaky

SC Nupaky

Pro společenské centrum obce Nupaky zajišťujeme veškerou propagaci a její grafické zpracování. Jsme pyšní na námi navrženou a realizovanou výzdobu dětského koutku ve společenském centru, kde se podílíme i na skladbě programu. V neposlední řadě je třeba zmínit implementaci komunikačního systému „Bulk Gate“.