Co je to tedy ten marketing 2

Co je to tedy ten marketing 2

Obecně lze tedy říct, že marketing je služba. A to je asi základní předpoklad pro to, být úspěšným marketérem. Uvědomit si, že musím především sloužit. Sloužit své cílové skupině. Musím naplnit její touhy, její přání a její potřeby. Marketing je cesta, která vede k něčemu lepšímu. Marketing je také slib a jeho naplnění. Marketingová strategie, která vás povede k horšímu, ale dražšímu pojištění bez záruky plnění, vás asi jako klienta moc neosloví. Vyvolám ve vás strach a obavu. Pokud vám ale slíbím, že se u mě budete cítit v bezpečí, bude o vás dobře postaráno a ještě můžete ušetřit, to asi bude jiná emoce, kterou ve vás vyvolá můj slib, a tudíž ve vás probudí zájem.

Celý proces marketingové komunikace se může někomu zdát velmi složitý, pro někoho to může být v celku jednoduchý proces za použití složitých, důmyslných a stále se vyvíjejících nástrojů, které pro naplnění potřeb cílové skupiny mohu použít. Proč jsem ale nazval tuto práci: „Zpátky ke kořenům“? Není to proto, že bych chtěl poučovat nebo snad moralizovat, ale proto, že jsem zastáncem té skupiny marketérů, pro které zůstává na prvním místě zdravý rozum a logika věci. On totiž marketing není množství kliků, billboardy, konverze a viditelné konverze, ROI indexy či průběh Rogersovy křivky. Nejsou to PPC ani followeři, influenceři, leady, televizní reklama, není to ani ATL nebo BTL, ani posty. To vše jsou jen nástroje, které mohu využít. Ano, můžete namítat, a to zcela oprávněně, že bez těchto nástrojů to nejde a že je vlastně digitální marketing samostatnou disciplínou. Ano, to vše je pravda a nástroji a jejich kombinací se budeme zabývat později, ale teď si pojďme říct, k čemu tyto nástroje využít.  Ke službě. Službě cílové skupině tím, že jim doručím něco, po čem touží, a co je uspokojí nebo naplní jejich představy a přání. A pozor, v tomto okamžiku dělá mnoho marketérů, ale občas i managerů chybu, kdy zaměňují významy dvou slov a těmi jsou „Potřeba“ a „Přání“.

Potřeb má člověk jen velice málo. Z pohledu socioekonomického se jedná o stav nedostatku jedné nebo více složek základního uspokojení, které umožňují normální fungování lidského těla. Primárně se jedná o živiny a životní prostor. Obecně tedy jídlo, pití, vzduch, zdraví a střechu nad hlavou.  Z pohledu čistě ekonomického se pak jedná o stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení, tvořící základní hnací sílu lidského jednání. Tuto potřebu obecně lidé uspokojují spotřebou, kterou mění za finanční obnosy a tím se

utváří základní pohyb na trhu. Zjednodušeně je to nedostatek peněz.

 To ostatní jsou přání. A opět budu postupovat vylučovací metodou a řeknu, že to není auto, letadlo, oblek, steak, hodinky, vitamínový koktejl, sada na hubnutí, ani horkovzdušná trouba, co potřebuji. Jsou to emoce. A to ty úplně nejzákladnější emoce, které ve mně nějakým způsobem vyvolávají pocity a vzpomínky. Vzpomínky na dětství, pocit bezpečí, pocit sounáležitosti. Pocit lásky nebo hněvu. Pocit strachu o někoho, z něčeho nebo o něco. A teprve tehdy si dokážu přiřadit jednotlivé emoce k produktu, zhmotnit si je. A odtud pramení onen návrat ke kořenům. K podstatě komunikace, a tudíž i marketingu, protože marketing je především služba a komunikace. A komunikace to není jen sdílení informací, ale způsob, jakým informace sdílím, a tudíž je doslova prošpikovaná emocemi.