Autor: Radek Pohorský

Pro koho to je v marketingu

Začnu citátem jednoho slavného muže, na jehož moudra se odvolává kdejaký spisovatel nebo stratég, včetně těch marketingových. A to bez výjimky. Za poslední období jsem přečetl mnoho knih a je jedno, jestli to byly knihy Setha Godina, Perry Marhalla nebo paní docentky Jany Přibylové. Všichni se o něm nebo jeho výrocích alespoň jednou zmiňují. Jistě…
Více

Nákupní chování – úvod

Nákupní chování – je to rozbor chování spotřebitele při nákupu. Zákazník zde hraje různé role v podobě iniciátora, ovlivňovatele, rozhodovatele, kupujícího a následně uživatele. Důležitým faktorem je loajalita, frekvence nákupu, časový odstup od jednotlivých fází nákupního procesu. Jedním ze zásadních faktorů, který je třeba brát na zřetel, a to zejména při zavádění nových produktů zejména…
Více

Status

Status. Ach ten status. Toto slovo v latině znamená stav. Je to situace, stav nebo postavení. Obecně lze říct, že většina našich rozhodnutí, která provádíme nemají pro vnějšího pozorovatele racionální základ a jsou z jeho úhlu pohledu i nelogická. Mají však faktor, který naše chování ovlivnil a tím je právě status. A právě status a jeho vnímání,…
Více

EMOCE a jejich vliv na marketing

Někdy je až komické, jak se snažíme dělat ze sebe „drsňáky“, bez emocí, nad věcí, pod kontrolou a s pragmatickým přístupem. Snažíme se v práci nerozčilovat se a pak si úplně špatně vyléváme zlost doma na těch, kteří netuší proč. Občas to máme tak pod kontrolou, než se sesypeme a brečíme jak želvy. Tady bych se…
Více

Pocit sounáležitosti

Pocit sounáležitost. Je to jedna z nejdůležitějších emocí pro člověka vůbec. Myslím, a to je můj osobní a subjektivní názor, že tato emoce je dokonce tou naprosto nejdůležitější emocí, která ovlivňuje naše rozhodování a mnohdy i směr, kterým se ubíráme nebo ubírat budeme. Každý chce někam patřit. Do malé či velké skupiny. Už jako malé děti…
Více

Příběh, sdělení a přijetí

Příběh – je podle výkladu naučného slovníku to, co se stalo „při běhu“, tedy během času, a je v jeho hlavním významu slova vnímán jako něco, co se opravdu stalo. Označujeme jím reálnou událost, skutečný děj, který spojuje dvě hlavní části a těmi je jasný začátek a zřetelné ukončení. V přeneseném významu slova, který se používá jako…
Více

Co je to tedy ten marketing 2

Obecně lze tedy říct, že marketing je služba. A to je asi základní předpoklad pro to, být úspěšným marketérem. Uvědomit si, že musím především sloužit. Sloužit své cílové skupině. Musím naplnit její touhy, její přání a její potřeby. Marketing je cesta, která vede k něčemu lepšímu. Marketing je také slib a jeho naplnění. Marketingová strategie, která…
Více

Zpátky ke kořenům 4, Co je to tedy ten marketing?

Marketing je slovo složené z podstatného jména market, tedy trh, a přípony ing, které v anglickém jazyce představuje průběhovou formu, tedy značí akci. Dalo by se říci, že marketing je akce trhu. Jakési „trhování“. Z pohledu obecné definice se jedná o určitý proces uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a různých technik, které se používají k výzkumu v této oblasti,…
Více

Proč jsem vlastně začal

To je otázka, kterou jsem již v průběhu jednoho z příspěvků položil a vlastně na ni, tak trošku schválně, neodpověděl. Celé to začalo mým startem na ESBM což je zkratka pro European School of Business and Management (v názvu mají takovou tu klikatici, ale já vždycky zapomenu, kde to na klávesnici mám), obor Marketing and promotion. Tak…
Více

Zpátky ke kořenům 1

Nějakou dobu jsem přemítal, že se stále věnujeme klientům, stavíme pro ně kampaně, budujeme image, brandujeme, rebrandujeme, ppcčkaříme, analyzujeme, copyrajtíme, mailujeme, testujeme, a tak nějak zapomínám komunikovat s okolním světem za nás za RP Marketing. Radku, něco jsi se naučil, tak se o to poděl svými slovy, ať se taky trošku odprezentuješ. OK, pohoda, sedl…
Více